Απαιτησεις iMessage

Υποστηριζόμενα λειτουργικά Συστήματα:

  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 7

Απαιτήσεις σε λογισμικό:

  • Java Version 6 ή νεότερη

Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού:

  • Μία ελεύθερη θύρα USB για τη σύνδεση του εξοπλισμού
  • RAM: min 128 MB / recommended 512 MB
  • Disk space: min 100 MB (μαζί με την εγκατάσταση Java)
  • Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης: τουλάχιστον 800 Χ 600

Go to Top