ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ iMessage

Τι προσφερει το iMessage;

  • Δυνατότητα ελέγχου των μηνυμάτων, πριν αυτά προβληθούν στην οθόνη.
  • Αυτόματη απόκρυψη και μαρκάρισμα των υβριστικών λέξεων, τις οποίες εσείς έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε και να προσθαφαιρέσετε.
  • Δυνατότητα εμφάνισης / απόκρυψης αριθμού αποστολέα
  • Δυνατότητα τροποποίησης και παραμετροποίησης περιβάλλοντος προβολής και επιλογή λογότυπων, χρωμάτων και γραμματοσειρών.
  • Δυνατότητα προβολής διαφημίσεων και προώθησης προϊόντων.
  • Δυνατότητα εξαγωγής μηνυμάτων και παράδοσης τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Go to Top